POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

1.
Poprzez  złożenie  zamówienia  w  sklepie  Zzuple.com  Nabywca  wyraża  zgodę  na wykorzystanie  danych  osobowych  podanych  w  formularz  w  trakcie  realizacji zamówienia.  Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  Ustawy  z  dnia 29  sierpnia  1997r.  o  ochronie danych osobowych, dane osobowe Nabywcy zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu.  
2.
Dane  osobowe  podawane  przez  Nabywcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  są niezbędne  do  sprawnej  realizacji  zamówienia,  weryfikacji  reklamacji  oraz  służą  do informowania Nabywcy poprzez Newsletter o nowościach jakie oferuje Sprzedawca.  
3.
Danych  osobowych  Nabywcy,  Sprzedawca  nie  udostępnia  osobom  trzecim  w jakiejkolwiek formie.  
4.
Zgodnie  z  przepisami  ustawy,  Nabywcy  przysługuje  prawo  do  wglądu,  aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.